De Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West Brabant is opgericht in 1975. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de bestuursleden van Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom / Roosendaal waarvoor de stichting het pathologische en cytologische onderzoek verricht. Het laboratorium is gevestigd binnen het Bravis Ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom met een dependance op locatie Roosendaal.

De stichting verricht tevens onderzoeken voor de huisartsen uit de regio en neemt deel aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en borstkanker.

Het laboratorium valt onder het gebied van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarmee een nauwe relatie wordt onderhouden. Maar ook met andere centra in eigen land en in het buitenland is een zeer goede samenwerking voor wat betreft consulten voor moeilijke diagnostiek of voor het uitbesteden van zeer moderne technische onderzoeken die buiten de mogelijkheden vallen van een niet-academisch laboratorium.