De Coöperatie Pathologie Zuid-West Nederland is ondermeer verbonden aan de Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratorium West-Brabant en bestaat momenteel uit 4 pathologen. De patholoog beoordeelt of er afwijkingen in weefsels of cellen van patiënten voorkomen. De patholoog onderzoekt het materiaal, brengt verslag uit aan de behandelend arts en adviseert deze als dat nodig is. En stelt een diagnose waarmee de aard afwijking of proces wordt vastgesteld, al dan niet in samenspraak met andere medisch specialisten. Soms speelt de patholoog ook een rol bij het beoordelen van het effect van een behandeling. Dit doet hij door het inmiddels behandelde weefsel te onderzoeken

Maatschap Pathologie West-Brabant

Dhr. V. Potters (voorzitter)
Mw. K. Schelfout (medisch hoofd)
Mw. C. Bertrand
Dhr. B. Bliek